Vårterminen 2021 i Östersunds folkdansgille

I väntan på vaccineringar och förbättrat smittläge avvaktar vi med att dra igång aktiviteter.

Antal besök på webplatsen sedan 2016-02-01: