Vad är GDPR
EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR ställer högre krav på hur vi som förening
behandlar personuppgifter och ger dig bättre möjligheter att påverka vår hantering.
Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en
integritetspolicy enligt nedan. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar
personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Du behöver inte göra något, men du
är välkommen att läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter och kan hämta
formulär för begäran om registerutdrag på länkarna här nedan.

Läs mer

Begäran om registerutdrag

Mer info från datainspektionen

Antal besök på webplatsen sedan 2016-02-01: