Folkdansringen bedriver verksamhet som omfattar den folkliga kulturen, dock med tonvikten lagd på dans, musik, dräkt och slöjd

Antal besök på webplatsen sedan 2016-02-01: