Välkommen till Dräkt och Slöjd. Här informerar vi om slöjdaktiviteter för våra föreningsmedlemmar.
Besök oss på Tiljan för att titta och prata om dräkter.
Vi är glada att Solveig Öberg och Margaretha Persson ställer upp och hjälper oss.

Tisdagar 17/1, 31/1, 14/2, 28/2, 14/3, 28/3.  Tid: 18.00-21.00.

Vi planerar att, bl a arbeta med att, t ex färdigställa, ändra, komplettera folkdräkter, sätta upp någon väv.


Anmälan till Solveig 070-277 55 36 eller Margaretha 070-527 92 97.

VÄLKOMNA!!
            

 

Antal besök på webplatsen sedan 2016-02-01: