Välkommen till Dräkt och Slöjd. Här informerar vi om slöjdaktiviteter för våra föreningsmedlemmar.
Besök oss på Tiljan för att titta och prata om dräkter.

Tisdagar 19/9,   3/10,   17/10,   31/10,   14/11,   28/11.   Tid: 18.00-21.00.

I första hand arbetar vi med att komplettera, ändra och färdigställa folkdräkter. 
 
I mån av tid kan vi ev sätta upp någon liten väv.

Kontakt: Solveig Öberg 070-277 55 36, Margareta Persson 070-527 92 97

VÄLKOMNA!!

Antal besök på webplatsen sedan 2016-02-01: